Brieven en mails, magazines en brochures, social media en digitale informatieborden: Vlaamse steden en gemeenten bereiken hun inwoners via verschillende communicatiekanalen. Maar spreken die steden en gemeenten diezelfde inwoners beter met ‘u’ of met ‘je’ aan? En bij welke aanspreking voelt de Vlaamse burger zich het best? De bachelorproef van Wim Michiels, student Communicatiemanagement aan Hogeschool PXL, biedt een antwoord op deze interessante vragen. Functioneel taalonderzoek dus met, jawel, bruikbare resultaten.

Beste burger